Loading...

ניטור מערכות הינו אחד הפרטים החשובים בניהול רשת. מטרת הניטור היא התרעה ומניעה מראש של תקלות ע"י סריקת מערכות מתקדמות באופן שוטף ובמהירות. זיהוי התקלה בזמן מאפשרת לנו לטפל בתקלה מבעוד מועד ולמנוע נזקים ולשמור על פעילות תקינה של העסק.

ניטור מערכות הינו דבר הכרחי משום שהמערכת פועלת על שרתים המחייבים עדכונים ותקשורת באופן שוטף. התחזוקה השוטפת של השרתים והמחשבים משפיע בצורה ניכרת על פעילותם ויעילותם. הניטור מתבצע על השרתים  והמחשבים עצמם.

שירותי הניטור מתחלקים לכמה סוגים ומותאמים כגון: שרתים, מחשבים, מדפסות, ציוד תקשורת ועוד.

ניטור מערכות הינו אחד הפרטים החשובים בניהול רשת

כאשר שירות הניטור שלנו פועל אצלך בעסק , אתה יכול להיות רגוע אנו נדע מתי ואיך לעשות תחזוקה למחשוב אצלך בעסק ובכך נמנע תקלות פתאומיות בעתיד.

שותפים עסקיים