Loading...

שירות גיבוי בענן הינו שירות מחשוב המתבסס על העברת מידע דרך רשת האינטרנט. השירות מתבצע דרך מחשב רחוק המחובר לאינטרנט או לקו תקשורת. שירות הענן מאפשר לנו לאחסן את כל המידע במקום אחד, מאפשר להעביר מידע מכל מקום ובכל זמן וללא מגבלות מרחק גאוגרפי, חוסך בשרתים מיותרים וכמובן חוסך בעלויות של אחזקת שרתים ותחזוקה שוטפת. בנוסף, שירות זה מפחית את צריכת האנרגיה באופן משמעותי.

שירות מסוג זה מומלץ לכל חברה או ארגונים גדולים בעלי כמות נתונים גדולה, אולם, גם חברות קטנות יכולות להיעזר בו.

במקרה של קריסת דיסק של אחת המערכות בעסק ניתן לבצע שחזור מלא ולמנוע איבוד מידע ובכך חוסך לכם המון זמן והוצאות מיותרות.

גיבוי בענן הדבר הכי חשוב אצלכם בעסק.

במקרה של קריסת דיסק של אחת המערכות בעסק ניתן לבצע שחזור מלא ולמנוע איבוד מידע ובכך חוסך לכם המון זמן והוצאות מיותרות.

שותפים עסקיים